• |
  • E-mail kontakt

Objednávanie

Dovolenka: 30. 06. 2022
  04. 07. - 08. 07. 2022
  29. 07. - 01. 08. 2022
  22. 08. - 31. 08. 2022
  02. 09. 2022

Termíny na objednané ošetrenie pleti na lekárskej kozmetike ostávajú v platnosti, príďte podľa dohodnutého  termínu.