• |
  • E-mail kontakt

Naša dermatovenerologická ambulancia vznikla v januári roku 2007 ako neštátne zdravotnícke zariadenie pre choroby kože a pohlavné choroby. Od svojho počiatku poskytuje zdravotnícku starostlivosť dospelým aj deťom. Vznikla z intenzívneho pocitu potreby vytvoriť príjemné prostredie, kam budú môcť nekomplikovane prísť všetci, ktorí majú starosti s kožou. Našou snahou bolo, je a vždy bude poskytnúť to najkvalitnejšie a najprecíznejšie vyšetrenie opierajúce sa o najnovšie poznatky v oblasti medicíny.

 

Pracujú tu pre Vás dvaja lekári a zdravotná sestra:

MUDr. Adriana Flóriánová MUDr. Eva Friedrichová Jana Thieszová