• |
  • E-mail kontakt

MUDr. Adriana Flóriánová

Dermatovenerológ
1.atestácia 1998
2.atestácia 2011

Doterajšie pracoviská:
Ústav experimentálnej medicíny Košice
LF UPJŠ – katedra biológie a genetiky
Dermatovenerologická klinika Košice
Železničná nemocnica s poliklinikou Košice
Letecká vojenská nemocnica Košice

Pracujú tu pre Vás dvaja lekári a zdravotná sestra

MUDr. Adriana Flóriánová MUDr. Eva Friedrichová Jana Thieszová